ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИ НА ЦЕННОСТИ

Базиран на солидната основа на нашето минало този Етичен кодекс потвърждава, че нашите решения и действия се основават на нашите ценности.

С този Етичен кодекс целим да намалим всяка несигурност по отношение на поведението ни, но и да направим така, че всички, които работят с нашата Компания, да разберат какви са основните ни ценности.

Днес, повече от всякога, е важно да потвърдим своята етична визия и ясно да заявим своите принципи, ценности и отговорности. Тези принципи определят поведението ни във взаимоотношенията ни с пазара и най-вече с потребителите, с общностите, в които работим, с хората, които работят с нас, както и с всеки член на Компанията.

УПРАВЛЕНИЕ НА БЪДЕЩОТО НИ ПОВЕДЕНИЕ

Само с общи усилия и въвличане на всички заинтересовани страни можем да създадем солидно бъдеще. Необходимо е всички да работим заедно и постоянно да предизвикваме себе си и един друг в ежедневната ни работа.
Защото всички сътрудници, които инвестират своето време, умения и идеи, заслужават признание за своята работа и за всеки един от тях днес ние препотвърждаваме принципите и ценностите, които гарантират успеха ни до момента.

Не бихме могли да забравим, че Група като нашата, която претърпя изключително разширение на глобално ниво, изисква поддържането на деликатен вътрешен баланс между противоречията, които могат да възникнат в резултат на този растеж: свобода спрямо правила, творчество спрямо отговорност, индивидуална инициатива спрямо колективна защита.

В този контекст нашият Етичен кодекс представлява възможност не само да формализираме вече утвърдените постижения, но и да създадем ръководство, един вид „компас“, който да ни води в сложните ситуации на бъдещото ни поведение - както вътрешно, така и външно.

ПОМОЩНА ЛИНИЯ ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА FERRERO

 
Помощната линия за интегритет на Ferrero се използва за конфиденциално подаване на сигнали, свързани с нашия Етичен кодекс и/или Кодекса за бизнес поведение. Линията е отворена 24 часа на ден, 365 дни в годината и е достъпна на 43 езика. Помощната линия за интегритет на Ferrero се управлява от трета страна - Convercent. В момента, в който Convercent получи сигнал, той се предоставя незабавно за разглеждане на Управителния комитет на Ferrero.
Натиснете тук, за да се свържете с Помощната линия за интегритет на Ferrero, в случай че искате да зададете въпрос, да подадете сигнал или да намерите местен телефонен номер.