Технически изисквания

В този раздел има списък на хардуерните и софтуерните спецификации, необходими за достъп до цялото съдържание (анимации и услуги) в сайта:

• Microsoft Internet Explorer 9 и по-нова версия
• Mozilla Firefox 20 и по-нова версия
• Google Chrome – предпоследната стабилна версия и следващата
• Apple Safari 5.0 и по-нова версия