РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 Кодексът за бизнес поведение на Групата Ferrero, приет през май 2011 г., беше публикуван за първи път във втория доклад за КСО през юни 2011 г. и се споделя с всички заинтересовани страни по веригата на стойност от 2013 г. насам.

Кодексът е изграден на основата на принципите на Ferrero, съответства на Етичния кодекс на Групата и определя практиките на Ferrero в следните области:
1. високи постижения в качеството и безопасността на продуктите;
2. ангажимент за защита на правата на човека;
3. устойчивост и опазване на околната среда;
4. гарантиране на условията на труд;
5. търговски интегритет.

ABCDE ПЛАН

В допълнение, пристъпихме към включването на договорни клаузи за потвърждение и приемане на Кодекса в новите договори, подписани през 2013/2014 г., по-специално в области, свързани с производството на играчки KINDER®, както и с продуктови процеси, възложени на външни изпълнители (т. нар. производствени споразумения).

Кодексът е обект на план за споделяне, наречен ABCDE (от "A Business Code Dialogue Engagement" - Ангажимент за диалог относно бизнес кодекса).

ПОМОЩНА ЛИНИЯ ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА FERRERO

Помощната линия за интегритет на Ferrero се използва за конфиденциално подаване на сигнали, свързани с нашия Етичен кодекс и/или Кодекса за бизнес поведение. Линията е отворена 24 часа на ден, 365 дни в годината и е достъпна на 43 езика. Помощната линия за интегритет на Ferrero се управлява от трета страна - Convercent. В момента, в който Convercent получи сигнал, той се предоставя незабавно за разглеждане на Управителния комитет на Ferrero.
Натиснете тук, за да се свържете с Помощната линия за интегритет на Ferrero, в случай че искате да зададете въпрос, да подадете сигнал или да намерите местен телефонен номер.