Принципите за маркетинг и реклама на Ferrero

Последно актуализирани през септември 2018 г.

ОТГОВОРНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАН ИЗБОР

 Нарастващото внимание в световен мащаб към диетата, храненето и физическата активност е от огромно значение за международната общност на производителите на храни и напитки, част от която е и Ferrero.

Ferrero подкрепя идеята, че отговорната търговска комуникация може да подпомогне потребителите да направят подходящ избор на хранитeлни продукти и напитки, както и да разберат ролята на храненето, диетата и физическата активност за постигането на здравословен и активен начин на живот в световен мащаб. Чрез отправянето на търговски съобщения, които съответстват на принципите за добро хранене, балансирана диета, физическа активност и личен избор, индустрията може да изиграе важна роля.

Като участник в световната индустрия, Ferrero последователно прилага „Рамката за отговорна комуникация за храни и напитки“, приета от ICC - Международната търговска камара, както и регионалните и националните кодекси за саморегулация, разработени на местно ниво въз основа на нея.
Ferrero признава необходимостта от подходящи механизми за прилагане за целите на санкциониране или променяне на реклами, които не отговарят на гореспоменатите изисквания за саморегулация.

 Ferrero вярва, че ефективната саморегулация на търговските комуникации осигурява ценна рамка за обслужване по възможно най-добрия начин на интереса на потребителя да получава достоверна и точна информация.

Ето защо Ferrero, както индивидуално, така и чрез асоциациите, в които участва (като например, WFA - Световна федерация на рекламодателите, и IFBA - Международeн съюз за храни и напитки), е активен участник в процеса по саморегулация както на национално, така и на международно ниво.

Кликнете тук, за да изтеглите пълната версия на документа "Принципите за маркетинг и реклама на Ferrero"