СПОДЕЛЯМЕ ЦЕННОСТИ, ЗА ДА СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ

 За Групата Ferrero понятието за корпоративна социална отговорност винаги се е свързвало с грижата за хората и местния район, а именно за служителите и бившите служители, потребителите, семействата и местните общности, в които работи. Тези принципи на социална отговорност са ръководели първите стъпки, които Ferrero е направило в Алба, като те остават непроменени и до днес.

Подходът на Групата Ferrero към устойчивото развитие понастоящем се основава на стратегията на компанията за социална отговорност: „Споделяме ценности, за да създаваме стойност“.

За Ferrero създаването на споделена стойност е практика, която засяга всички етапи от веригата на доставки: тя започва от грижата за хората, които са създали и продължават да създават историята на Групата, подкрепата на местните общности, насърчаването на активния начин на живот сред младежите и техните семейства, и стига чак до твърдия ангажимент по отношение на устойчивите земеделски практики, опазването и защитата на околната среда.

Понастоящем нашата стратегия за корпоративна социална отговорност е насочена в две основни области: Хората и Планетата..

ХОРАТА

За Ferrero фокусът върху клиента е не само ценност, а нещо, което прилагаме ежедневно на практика, водени от чувство за отговорност, което надхвърля търговските цели. Тази отговорност се превръща в реалност чрез хранителната стратегия на Ferrero, постоянните иновации, качеството и свежестта на продуктите, безопасността на храните, както и отговорната и прозрачна комуникация. Освен това Ferrero проявява постоянен интерес към живота на настоящите си и бивши служители, както и към хората, живеещи в общностите, в които работим. За този ангажимент са показателни и дейностите на Фондация Ferrero (Ferrero Foundation) и Предприемаческият проект Michele Ferrero (Michele Ferrero Entrepreneurial Project), действащи в Африка и Азия. Групата също така продължава да се ангажира с популяризирането на активния начин на живот, като се обръща към младите хора и техните семейства чрез глобалната програма Kinder + Sport „Joy of moving“.

ПЛАНЕТАТА

Мониторингът и подобряването на въздействието от дейността ни по цялата верига за доставки е приоритет за Групата Ferrero, който се реализира чрез осигуряването на отговорен добив на основните суровини. В допълнение, Групата е поела ангажимент за производство, зачитащо околната среда, използвайки най-добрите налични технологии, което дава гаранция, че използването на енергия, материали и природни ресурси е ефективно, а консумацията на водни ресурси - отговорна и разумна. Признавайки тази своя отговорност, Ferrero е силно ангажирано да минимизира въздействието си върху околната среда: от суровините до производствените предприятия и логистиката, в рамките на цялата верига на стойността.