Ключови данни

Растеж на Групата през 2017/2018

СВЕТОВНА РЕАЛНОСТ

Групата Ferrero е одобрила Консолидирания финансов отчет за годината, приключваща на 31 август 2018 г., с оборот от 10,7 милиарда евро.

Ferrero International S.A., компанията-майка на Групата Ferrero, е одобрила Консолидирания финансов отчет на Групата за годината, приключваща на 31 август 2018 г. На тази дата Ferrero International S.A. консолидира 94 компании по целия свят с 25 действащи производствени предприятия. Продуктите на Групата присъстват директно или чрез оторизирани дистрибутори в над 170 страни.

Въпреки глобалната несигурност, предизвикателствата и тенденциите в бранша, Групата успя да консолидира и потвърди своите резултати за финансовата 2017/2018 година. Групата Ferrero продължи да стимулира инвестициите в емблематичните си марки и да поддържа високо ниво на оперативен приход, както и да засили вътрешните научноизследователски и развойни дейности на компанията.

Групата, на която г-н Джовани Фереро е Изпълнителен председател, а г-н Лапо Сивилети е Изпълнителен директор, е приключила финансовата година с консолидиран оборот от 10,7 милиарда евро, което е увеличение от + 2,1% в сравнение с предходната година, когато е отчела консолидиран оборот от 10,5 милиарда евро.

Продажбите на готови продукти са нарастнали с 3,5% (6,8% при постоянни темпове), като главен двигател на растежа са Германия, Франция, Италия, Полша, Великобритания и САЩ.

ДОБРИ ПРОДУКТИ, ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 Продуктите, които доведоха до ръст в нетните продажби на готови продукти бяха Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno и Kinder Chocolate.

Средният брой на работната ръка в Групата през 2017/2018 е 31748 души - т.е. налице е увеличение спрямо наетите 30305 служители през 2016/2017. Броят на служителите към 31 август 2018 г. възлиза на 35146 души, в сравнение с 34543 към 31 август 2017 г.

ПОДОБРЕНИЯ И РАСТЕЖ

За поредна година Групата продължи да инвестира в подобряване и разширяване на своите фабрики, заводи и оборудване в съответствие с предприемаческите и социалните си ангажименти като част от корпоративните стратегии на компанията. Ключовите корпоративни стратегии доведоха до непрекъснати подобрения в качеството и конкурентоспособността на продуктовото портфолио, фокусирайки се върху свежестта на продуктите, безопасността на храните и околната среда, които остават важен ангажимент за Групата Ferrero.

На 30 март 2018 г. Групата Ferrero обяви придобиването на шоколадовия бизнес на Nestlé USA. Някои знакови американски марки като Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets®, както и изключителното право върху марката Crunch® за американския пазар, станаха част от портфолиото на брандовете на Ferrero. Придобиването включваше и две производствени мощности в Илинойс.

Групата поддържа стратегията си за технологично развитие чрез разширяване на производствения си капацитет, като общите капиталови инвестиции възлизат на 673 милиона евро. Най-голямата част от общия размер на капиталовите инвестиции беше насочена към покупка на имоти, машини и съоръжения (596 милиона евро), главно в Италия, Германия, Канада, Полша и Белгия. Групата продължава да инвестира и значителен капитал в Люксембург, предназначен за изграждането на нова сграда за централата на компанията.